БЮРО КИЄВО-ГАЛИЦЬКОГО ВЕРХОВНОГО АРХИЄПИСКОПСТВА УГКЦ

У СПРАВАХ НОВІТНІХ РЕЛІГІЙНИХ РУХІВ І СЕКТ

РЕЦЕНЗІЯ НА ПРАЦЮ ІРИНЕЯ КАМІНСЬКОГО «СЕКТИ І НОВІ РЕЛІГІЙНІ РУХИ В ОФІЦІЙНИХ ДОКУМЕНТАХ»

Протоієрей Ігор Онищук,

референт у справах зв’язків з органами державної влади 

Департаменту зовнішніх відносин УГКЦ в Україні

Патріаршої Курії УГКЦ,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін  факультету №3 Національної академії внутрішніх справ

Україна активно інтегрується у світове співтовариство, розширюючи як офіційні політичні та культурні зв’язки, так і приватні контакти громадян. Для вдосконалення українського законодавства доцільно вивчати й осмислювати закордонний досвід реалізації прав людини на свободу совісті. 

Необхідність права та закону в соціально-політичному житті суспільства обумовлена природою людини та її свободою, яка в громадянському суспільстві може бути реалізована лише як результат суспільного договору. Держава не може бути відокремлена від громадянського суспільства. Держава змінює свою природу таким чином, що у відповідності з правовим полем забезпечує досягнення свободи і справедливості для всіх. 

Співвідношення релігії та права стійке і незмінне в традиційних правових системах. У міру історичного розвитку держав, право і релігія, як соціальні регулятори, все більш відокремлюються одна від одної. Втім, при нормальному перебігу суспільних процесів, право і релігія не протистоять одна одній, а, в певних ситуаціях, здійснюють взаємопідтримку на партнерських засадах. І це зрозуміло, так як в цих системах соціального регулювання виражаються доцільні форми людського спілкування і поведінки. 

Руйнування традиційних культурно-моральних основ, де б воно не відбувалося, ніколи не приносило користі правовому порядку, оскільки, врешті-решт, право і релігія покликані закріплювати і стверджувати моральні цінності, і в цьому закладено коріння їх взаємодії. Новітні релігійні рухи і секти створюють загрозу, що виникає з їх міжнародного характеру, а також із того, що вони здійснюють злочинну діяльність, яка є порушенням прав людини. До найважливіших негативних наслідків функціонування новітніх релігійних рухів і сект належать: знущання, сексуальна експлуатація, незаконне затримання, рабство, заохочення до незаконних дій, пропаганда расистської ідеології, податкові махінації, нелегальний обіг грошей, контрабанда зброї і наркотиків, порушення права на працю, нелегальні медичні практики тощо.

З огляду на зазначене, праця «Секти і нові релігійні рухи в офіційних документах» є дуже актуальною і своєчасною. Практично цінним видається аналіз міжнародних та закордонних документів, що закріплюють принципи відносин держави й релігійних організацій, а також офіційну державну позицію щодо явища новітніх релігійних рухів та сект.  

Посібник «Секти і нові релігійні рухи в офіційних документах» складається зі слів подяки, вступу до першого та до другого видання, двох частин, які охоплюють класифікацію, аналіз і коментарі до закордонних, міжнародних документів, зокрема Європейського Союзу, Ради Європи, Організації Безпеки і Співробітництва в Європі. Подано також документи органів місцевого самоврядування.

Досвід нормативно-правового регулювання новітніх релігійних рухів і сект ЄС необхідний у справі захисту прав і свобод громадян України від негативного впливу з боку чужорідних для духовно-культурної традиції українського народу релігійних рухів і сект. Тому, вагу даного посібника не можливо переоцінити. Праця «Секти і нові релігійні рухи в офіційних документах» стане інформаційним довідником для громадян України про різні новітні деструктивні релігійні рухи і секти, а в разі порушення ними закону – допоможе вжити адекватних заходів. Важливо, щоб систематизований нормативно-правовий матеріал про діяльність різноманітних релігійних утворень, їхні особливості та реальну загрозу національній безпеці став доступним широкому загалу. 

Посібник «Секти і нові релігійні рухи в офіційних документах» доцільно використовувати під час формування освітніх програм як джерело об’єктивної всебічної інформації про запобігання від негативного впливу новітніх релігійних рухів і сект у найбільш важливих сферах  життєдіяльності  суспільства:  політичній,  економічній,  соціальній, військовій,  інформаційній.

Без сумніву, дана праця зацікавить юристів, парламентаріїв, політологів, управлінців, богословів, істориків, студентів та активних представників громадянського суспільства. Офіційні документи та рекомендації стануть основою для формування державно-церковної політики, яка б базувалася на ідеології миру, зміцненні національної єдності та захисті національних інтересів. Крім того, посібник «Секти і нові релігійні рухи в офіційних документах» стане зразком для вдосконалення української правової системи, щоб запобігти зловживанням у релігійній сфері, забезпечити такі адміністративні, фіскальні, карні заходи, котрі б виявилися достатніми для попередження деструктивно-агресивної діяльності новітніх релігійних рухів і сект в Україні. 

Іван Павло ІІ

«…лише свобода, яка підпорядковується Правді, приводить людську особу до її правдивого добра. Добром особи є перебувати в правді та чинити правду»

(Енцикліка «Сяйво Істини» 84)

 

Андрей Шептицький

«Час воєнний утруднює людині кермуватися вказівками тверезого, ясного розуму, освіченого вірою. Верх беруть почування, вразливість, пристрасть, а з того нерозважні кроки, шкідливі не тільки для одиниці, але і для загалу, для цілої родини, громади й народу. Ця небезпека в положенню так особливо труднім, в якім находиться наш народ, стається прямо грізна»

(Пастирське послання до духовенства про обов'язок перестерігати вірних перед намовами провокаторів та агітаторів)
01.09.1939 р.

Якір

У ранньохристиянському мистецтві якір був символом надії. Згідно з Апостолом Павлом, надія «…для душі є ніби якір, безпечний і міцний...» (Євр. 6:18-19). Якір ототожнюється з Ісусом Христом і хрестом, а також святим Климентієм, папою Римським (мученицька смерть – прив’язаний до якоря та кинутий у море) і святим Миколою (покровителем моряків). Якір, увінчаний хрестом, став символом головної християнської ідеї – Надії на порятунок.

Copyright © 2022 All Rights Reserved.