4. НОВІТНІ РЕЛІГІЙНІ РУХИ: ПРОБЛЕМИ І ВИКЛИКИ

Єдність Церкви

Новітні релігійні рухи віддаляють католиків від єдності та сопричастя з Церквою. Основою такого сопричастя являється єдність віри, надії та любові, отриманих у Таїнстві Хрещення. Поживою для сопричастя є святі Тайни, Слово Боже та християнське служіння.

Екуменізм

Важливо завжди бачити відмінності між сектами і новітніми релігійними рухами з однієї сторони, і Церквою та церковними спільнотами з другої. Відмінності між екуменічними стосунками і контактами Церкви з сектами потребує ще глибокого осмислення.

Піддавання сумніву та заперечення правд віри

Деякі секти і новітні релігійні рухи ставлять під сумнів основні правди католицької віри і на практиці їх відкидають. Вони намагаються будувати релігійну спільноту, засновану людиною, а не спільноту Церкви, встановлену Сином Божим.

Відхід від віри

Деякі рухи пропагують своєрідний тип неоязичництва, роблячи об’єктом культу людину замість Бога і проголошують, що володіють певними надзвичайними знаннями, котрі на їхню думку ставлять їх понад усіма релігіями. Інші нові релігійні рухи практикують окультизм, магію, спіритизм, навіть вдаються до сатаністських обрядів.

Атеїзм та невіра

Деякі новітні релігійні рухи, особливо ті, що спричиняють сильний тиск на людей, можуть стати підґрунтям для атеїзму.

Прозелітизм

Багато новітніх релігійних рухів застосовують методи, що порушують право інших віруючих і релігійних груп до свободи на віросповідання. Вони проповідують неправдиві твердження про інші релігії, за допомогою грошей чи інших матеріальних цінностей залучають у свої ряди людей, нестійких проти їхнього впливу, або ж піддають їх інтенсивній психологічній обробці або іншим формам тиску.

Боротьба з католицькою Церквою

Деякі новітні релігійні рухи займають особливо агресивну позицію щодо католицької Церкви. В основному свою діяльність вони зосереджують у традиційно католицьких регіонах, таких як Латинська Америка або Філіппіни. За всяку ціну вони намагаються відірвати від Церкви якнайбільшу кількість вірних. Їхня настирливість та місіонерський динамізм, здається, не охоплювати такою ж мірою тих, хто не вірить в Ісуса Христа. Прагнення католиків ототожнювати себе з бідними вони часто інтерпретують як комунізм та підривну діяльність.

Шкідливий психологічний вплив на окремих людей

Існують новітні релігійні рухи які своїми методами вербування та формування, а також застосовуванням насильства з метою запобігання втечі членів, завдали шкоди психіці окремих осіб.

Відносини з суспільством

Деякі новітні релігійні рухи через позицію, яку вони займають стосовно до суспільних справ, і через суспільну дезінформацію своїх членів, а також тому, що не можуть формувати в них позиції відповідальних громадян, котрі стараються виконувати свої обов’язки стосовно інших, є джерелом проблем для суспільства та державних урядів.

Новітні релігійні рухи це явище, до якого потрібно ставитися серйозно: Церква мусить зайняти стосовно них відповідну позицію та вжити відповідні душпастирські заходи.